NÔNG TRẠI DANG FARM

Nông trại Dang Farm canh tác chủ yếu dựa vào phân bón có nguồn gốc hữu cơ như phân từ gia súc gia cầm, phân xanh, phân trộn, bột xương, … tăng độ phì cho đất bằng nhóm cây trồng có tác dụng cải tạo đất. Nhấn mạnh vào các kỹ thuật luân canh giống cây trồng, kiểm soát dịch hại sinh học, sử dụng xen canh cây trồng khắc chế dịch hại hoặc khuyến khích sự tồn tại động vật là thiên địch của sâu bệnh dịch hại.

Farm kid
Nhằm xây dựng các giá trị sống cho trẻ thông qua các trải nghiệm về nông nghiệp tự nhiên. Thông qua các mối quan hệ giữa con người với con người với thiên nhiên, Farm Kid ẩn chứa nhiều bài học về các giá trị sống, trách nhiệm, yêu thương, đoàn kết, hợp tác, tôn trọng. Những giá trị sống này chính là những nền tảng để hình thành nên nhân cách của một con người.

HỘ KINH DOANH DANG FARM

Địa chỉ: Thôn 3, Xã Cư Suê, Huyện Cư M'Gar, Tỉnh Đắk Lắk

Số ĐKKD: 40G8010209; Cấp ngày: 02/10/2019; Nơi cấp: Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện Cư M'gar.

Mã số thuế: 8277950831

Điện thoại: 090 464 3579

Chịu trách nhiệm về sản phẩm: Đặng Văn Huy